tisdag 15 juni 2010

Hur påverkar våld ditt liv?

Idag, tisdagen den 15 juni, höll vi utbildning för 40 stycken 13-15 åringar i Philipi/Michel´s Plain, en förort till Kapstaden. Ungdomarna fick samtala kring frågan ”Hur påverkar våld ditt liv?”.

Svaren som kom var:
Om man blir utsatt för våld, exempelvis misshandel av föräldrar eller mobbing i skolan så är det svårt att fokusera på skolarbetet.
Om ens föräldrar bråkar och utsätter varandra för våld kan det bli så att man som barn tar ut sin sorg, ilska och frustration över det genom att vara våldsam mot andra barn.
Våld runt omkring en kan göra att man drömmer mardrömmar och får svårt att sova.
Klasskamrater kan genom hot om våld tvinga en att göra deras skoluppgifter vilket leder till att man inte har tid att göra sina egna läxor.
Våld runt omkring en kan göra att man själv blir våldsam mot andra. Detta kan leda till att man får skuldkänslor, får svårt att sova, tar droger för att glömma, begår självmord, blir mördad eller hamnar i fängelse.

Följdfrågan på diskussionen var ”Hur skapar vi ett fridfullt och säkert samhälle?” Genom att:
Respektera varandra
Kommunicera
Bekräfta varandra
Ta ansvar för våra kvarter och samhällen
Lita på varandra
Visa kärlek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar