torsdag 15 april 2010

Vikten av förankring för förändring

Personalen på Linnéskolan påminde mig igår om vikten att förankra arbetet med förändringsprocesser hos lärare och elever, att vara lyhörd inför behov och rädslor, samt att aldrig förespråka enkla universallösningar - de fungerar aldrig, förändring kräver hårt arbete. 

Förutom detta blev jag påmind om och peppad till att lita på min egen magkänsla och kompetens i samarbetet med andra. Jag måste stå på mig mer och lita på det jag tycker är bra. Samtidigt är det förstås bra att vara öppen för olika lösningar, ibland blir de bra, ibland ser man att ens ursprungliga upplägg hade varit bättre. 

För övrigt uppmärksammades jag än en gång på hur bra interaktiva metoder fungerar, både på lärare och elever, och hur konflikthanteringsutbildningar stärker gruppkänslan och samarbetet inom en personalgrupp. 

onsdag 14 april 2010

"-Vi kände oss lyriska, fulla av hopp och glädje!"

Magnus Dalhlberg, rektor på Apelgårdsskolan har blivit intervjuad om den KnotViolence utbildning i konflikthantering som jag har hållit med skolans personal. Han beskriver hur utbildningen och att få redskap att arbeta med konflikthantering på skolan har gett personalen glädje och en hoppfullhet om att de kan förändra och bryta negativa trender på skolan.  

Magnus är en rektor som har positiv förändring som målsättning och som är beredd att arbeta hårt för det.  Det har varit oerhört inspirerande att få arbeta med Apelgårdsskolans personal och se vad en utbildning i konflikthantering kan  ge en skola om personalen antar utmaningen och ger sig den på att metoderna inte bara ska stanna i  att vara ett roligt inlag i undervisningen  utan faktiskt leda till förändring inom personalgruppen, elevgruppen och mellan lärare och elever. 

Utvärdering och framtidsplanering på Linnéskolan

Idag är det dags att träffa personalgruppen på Linnéskolan i Limhamn igen efter nästan fem månader. Vi ska utvärdera hur de upplevde att utbildningen jag höll för personalgruppen i KnotViolence materialet var, hur det har varit att arbeta med metoderna tillsammans med eleverna samt lägga upp en planering för fortsatt  arbete med konflikthantering på skolan. Det känns  spännande och inspirerande att få träffa personalgruppen igen och se hur arbetet har gått!